Met het tellen van de kaarten kun je het spel Blackjack winnend spelen. Er zijn talloze boeken over geschreven en het lijkt op het eerste gezicht niet zo moeilijk. Bedenk wel dat de slechte “card counters” samen zoveel verloren hebben, dat ze daarmee de bouw van alle casino’s op de Las Vegas strip zouden kunnen bekostigen. Ook gaat het kaarten tellen niet als een casino een schudmachine gebruikt.

Het kaarten tellen is een techniek waarbij je kijkt hoeveel lage en hoge kaarten er al gedeeld zijn. Moeten er nog veel hoge kaarten komen, dan krijg je als speler een licht voordeel op de bank. Wil je kaarten gaan tellen volg dan de volgende stappen.

Kaartwaarden bij tellen
1

Maak onderscheid tussen de kaarten

De hoge kaarten zijn wiskundig meer in het voordeel van de speler. Onder de hoge kaarten verstaan we de azen en alle tienen. Bij blackjack zijn alle plaatjes ook 10 punten waard.

De lage kaarten zijn bij het tellen van kaarten, de 2 tot en met de 6.

De 7,8 en 9 worden bij het tellen als neutraal beschouwd.

Als de dealer heeft geschud dan zitten er evenveel lage als hoge kaarten in het deck. Gedurende het spel kan dit dus veranderen. Zeker als er met 6 decks wordt gespeeld, kunnen er op een gegeven moment veel meer kleine kaarten zijn gedraaid dan hoge kaarten. Dit is het moment waar de kaarten teller van droomt.

Puntentelling
2

Tel de hoge en lage kaarten

Begint een spel dan staat de telling op 0. Wordt er een lage kaart gedraaid (2,3,4,5 en 6) dan is de telling +1. Wordt er een hoge kaart gedraaid (10, J, Q, K, A) dan is de telling -1. Wordt er een 7,8 of 9 gedraaid dan tel je gewoon 0.

Probeer het geheel te zien en niet de kaarten afzonderlijk. Draait de dealer bij een speler een 10 en een 5, dan zie je dit dus als 0.

Ware telling
3

Weet wat de ware telling is

Casino’s spelen met 1 tot 6 decks bij Blackjack. Zit je op een telling van -12 dan is dat de ware telling bij 1 deck. Wordt er met 4 decks gespeeld dan deel je de 12 door 4 en is de ware telling -3. Wordt er met 6 decks gespeeld dan deel je de 12 door 6 en is de ware telling -2.

Aantal decks
4

Gebruik de ware telling om je inzet te bepalen

Naarmate de telling verandert, ga je ook je inzet veranderen. Hoe hoger de telling des te meer je de inzet kunt verhogen. Staat de telling in de min dan zet je ook zo min mogelijk in.

Het beste is om mee te spelen met een speler die weet wanneer hij moet kopen en passen. Je gaat achter hem meespelen als de telling in de plus staat en je speelt niet mee als de telling in de min staat. Doordat je niet zelf de beslissingen neemt van kopen en passen, heb je ook meer tijd om rustig te tellen.

De wiskundige realiteit
5

De wiskundige realiteit

Het kaarten tellen werkt volgens makkelijk aantoonbare wiskundige statistieken. Als er meer tienen en azen in het spel zitten, heb je meer kans op Blackjack.

Aan de andere kant is het zo dat als er een hoge concentratie van lage kaarten in het deck zit, de bank zich veel minder dood zal kopen. De kaartenteller gaat dus hoog inzetten als er nog veel hoge kaarten moeten komen en klein of niet inzetten als er nog veel kleine kaarten kunnen komen.

Faq

Waarom kun je niet tellen als er een schudmachine wordt gebruikt?

Alle kaarten die worden gedeeld worden na ieder spel weer toegevoegd aan de schudmachine. Zo kan een kaart dus meteen in de volgende ronde weer worden gedraaid. Je hebt dus altijd evenveel hoge als lage kaarten die kunnen komen.

Met hoeveel decks heb je het meeste voordeel?

Omdat je een ware telling gebruikt kan het altijd. Met 6 of 8 decks heb je natuurlijk wel meer kans dat er in het begin extra veel lage kaarten komen, waardoor je op het eind langer voordeel hebt van de vele hoge kaarten die nog moeten komen.

Is het slim om met iemand mee te spelen achter op de box?

Als die speler de juiste beslissingen neemt wel. Je hoeft dan niet in te zetten als de telling voor jou nadelig is. Bij een positieve telling kun je dan mee gaan spelen. Wel oppassen dat je dat niet doet bij een speler die de maximum inzet doet als de telling goed is, omdat je dan niet meer achter hem mag inzetten.

Ook een vraag? Stel hem hier: